Disruptieve bedreigingen voor onze drinkwatervoorzieningen

6 februari 2018

Achtergrond van project
De maatschappij, technische mogelijkheden en klantbehoeften veranderen snel. Ook onze fysische omgeving verandert (bijv. klimaatverandering). Het is van belang om alle mogelijke disruptieve ontwikkelingen die de toekomstige drinkwatervoorziening significant beïnvloeden goed in kaart te hebben. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

1. Wat zijn de te verwachten veranderingen in gedrag van huishoudelijke en zakelijke klanten en wat betekent dit voor de watervraag en de impact op de infrastructuur (uur, dag en jaarbasis)? 

2. Wat zijn de te verwachten veranderingen in het aanbod van onze voorkeurbron (grondwater) en mogelijke alternatieve bronnen? (Het gaat hierbij niet alleen om veranderingen in de fysische omgeving, maar ook om institutionele, sociale en technologische veranderingen. 

3. Wat zijn mogelijke sociale- en institutionele veranderingen voor de drinkwatervoorziening (wet- en regelgeving, ander tariefbeleid)? 

4.  Wat zijn mogelijke technologische veranderingen die de drinkwatervoorziening significant kunnen beïnvloeding. 

Onderzoeksvraag & projectdoel
Welke ontwikkelingen zijn er die een disruptief effect op de drinkwatervoorziening kunnen hebben? Het doel van dit project is om in de breedste zin inzicht te krijgen in toekomstige bedreigingen.

Projectaanpak
Door een interne projectgroep worden disruptieve ontwikkelingen in beeld gebracht. Dit wordt jaarlijks gepresenteerd in een interne workshop voor management en deskundigen.

Samenwerking met externe partners
Er wordt nauw samengewerkt met het samenwerkingsplatform: Dutch water sector intelligence (DWSI) en een samenwerkingsverband van infrastructuurbedrijven.

Door externe partijen kunnen altijd voorstellen worden ingediend om onze kennis op dit vlak te verbreden.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer