Horizon 2020 BINGO

1 februari 2018

Achtergrond van project
Het Horizon 2020 project BINGO: Bringing INnovation to onGOing water management – a better future under climate change (2015-2019) heeft als doel om praktische informatie en instrumenten te ontwikkelen voor organisaties onderhevig aan de effecten van klimaatverandering. Met deze tools krijgen eindgebruikers, water managers, beleidsmakers en besluitvormers meer inzicht in klimaatprognoses inclusief droogte en overstromingen.

Een van de 6 onderzoek locaties is de Veluwe (1250 km²). Het onderzoek is gericht op de huidige en toekomstige waterschaarste op het gebied van drinkwater (80-100 Mm3/jaar) en industrie water (25-30 Mm3/jaar) welke in competitie is met water wat gebruikt wordt voor landbouw en natuur.

Onderzoeksvragen

 • Wat zijn de effecten van klimaatverandering op de toekomstige grondwaterstanden op de Veluwe?
 • Welke mate van grondwaterverdamping is te verwachten op de Veluwe?
 • Wat zijn adaptatiestrategieën voor organisaties op basis van de opgedane kennis?

Projectdoelen

 • Verbeterde hydrologische modellen, waardoor meer inzicht is in:
  – droogteperiodes
  – waterschaarste
  – watergebruik van natuur en landbouw
  – grondwaterverdamping
 • Beter inzicht in de effecten van klimaatverandering op de Veluwe
 • Ontwikkeling van praktische informatie en instrumenten voor meer inzicht in klimaatprognoses inclusief droogte en overstromingen

Projectaanpak
De verschillende werkpakketten kunnen hier worden gevonden: http://www.projectbingo.eu/workplan

Samenwerking met externe partners
In dit project werken wij samen met de provincie Gelderland en de KWR.

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer