Horizon 2020 BINGO

1 februari 2018

Achtergrond van project
Het Horizon 2020 project BINGO: Bringing INnovation to onGOing water management – a better future under climate change (2015-2019) heeft als doel om praktische informatie en instrumenten te ontwikkelen voor organisaties onderhevig aan de effecten van klimaatverandering. Met deze tools krijgen eindgebruikers, water managers, beleidsmakers en besluitvormers meer inzicht in klimaatprognoses inclusief droogte en overstromingen.

Een van de 6 onderzoek locaties is de Veluwe (1250 km²). Het onderzoek is gericht op de huidige en toekomstige waterschaarste op het gebied van drinkwater (80-100 Mm3/jaar) en industrie water (25-30 Mm3/jaar) welke in competitie is met water wat gebruikt wordt voor landbouw en natuur. 

Onderzoeksvragen
Wat zijn de effecten van klimaatverandering op de toekomstige grondwaterstanden op de Veluwe?

  • Welke mate van grondwaterverdamping is te verwachten op de Veluwe?
  • Wat zijn adaptatiestrategieën voor organisaties op basis van de opgedane kennis?

Projectdoelen
Verbeterde hydrologische modellen, waardoor er meer inzicht is in: 

  • droogteperiodes
  • waterschaarste
  • grondwaterverdamping
  • watergebruik van natuur en landbouw

Een ander projectdoel is het beter inzicht krijgen in de effecten van klimaatverandering op de Veluwe. Ook is ontwikkeling van praktische informatie en instrumenten voor meer inzicht in het klimaatproces inclusief droogte en overstromingen een belangrijk projectdoel. 

Projectaanpak
De verschillende werkpakketten kunnen hier gevonden worden (English). 

Samenwerking met externe partners
In dit project werken wij samen met de provincie Gelderland en KWR. 

Gerelateerde artikelen

Denitrificatie en hardheid grondwater

Denitrificatie en hardheid grondwater

*Dit is een artikel uit het magazine Vitens Innoveert - Thema Winnen Het nitraatgehalte in de bodem en het grondwater is op een aantal locaties boven de norm. Ook is de hardheid van het water toegenomen waardoor er extra zuiveringsstappen nodig zijn voor de...

Lees meer