Brak Water 100% nuttig inzetbaar

28 januari 2018

Achtergrond van project
Nieuwe locaties voor het winnen van schoon zoet grondwater zijn niet onbeperkt beschikbaar. Brak grondwater, dat nog vrij is van antropogene invloeden, kan mogelijk uitkomst bieden. Randvoorwaarde bij deze toepassing is dat de oplossing locatieonafhankelijk ingezet kan worden, dus zonder lozing van reststromen.

Onderzoeksvraag
Welke proceslijn kan uit brak grondwater drinkwater produceren, zodat alleen afzetbare restproducten vrijkomen? Hierbij mogen technieken geselecteerd worden die zich op pilotschaal bewezen hebben (> 1 m3/h).

Projectdoelen

  • Kwaliteit geproduceerde drinkwater voldoet aan het Drinkwaterbesluit 2011, totale hardheid mag < 1 mmol/l zijn;
  • Restromen/-stoffen moeten nuttig afzetbaar zijn, bij voorkeur zo hoogwaardig mogelijk;
  • Afwegingscriteria tussen de proceslijnen zijn efficiency, duurzaamheid, TRL (technology readyness level) en kosten;
  • Eind 2018 wil Vitens het proefprogramma voor een pilotstudie opstellen, waarbij verschillende proceslijnen werkelijk met elkaar vergeleken worden;
  • Uiteindelijke capaciteit van de drinkwaterstroom zal circa 250 m3/h zijn.

Projectaanpak
Tijdens de inventarisatiefase (tot mei 2018) wordt aan partners gevraagd om ideeën voor complete proceslijnen in te dienen;

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benaderd door externe partners, bijvoorbeeld onderzoeksinstanties, universiteiten,
de industrie & installatiebouwers.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Abel Heinsbroek is bereikbaar via Abel.Heinsbroek@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer