Realtime monitoring van bron tot tap

9 januari 2018

Achtergrond van project
Data is de belangrijkste grondstof voor de digitale revolutie. Deze data komt beschikbaar door de beschikbaarheid van vele verschillende en betaalbare sensoren en eenvoudige communicatietechnologie. Deze informatiestroom creëert een volledig nieuw inzicht in de (realtime) status van onze processen, assets, klanten en omgeving door de inzet van geavanceerde analyse methodieken en AI.

Voor de ontwikkeling van deze realtime informatie is innovatie en onderzoek gedefinieerd, gericht op het onderstaande doel en de bijbehorende vragen. De vraagstukken en kosten die betrekking hebben op de implementatie van de antwoorden op deze vraagstukken zijn niet meegenomen in de onderstaande opsomming.

Onderzoeksvraag
Welke sensoren verschaffen de meest bruikbare data in de verschillende processen van bron tot tap?

 Projectdoelen

  • Realtime metingen geven een uitstekend inzicht over alle verschillende processtappen, dus van bron(bescherming) tot klant als mede de omgeving.
  • Door het uitvoeren van deze onderzoeken krijgt Vitens inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen
  • Door het inzicht verkregen uit deze onderzoeken is Vitens beter in staat om prioriteiten te stellen en waar nodig focus aan te brengen
  • Door de juiste prioriteiten te stellen en focus aan te brengen is Vitens in staat de juiste stappen te maken in het kader van LTV Water Maken en Infrastructuur 2020
  • Door de juiste stappen te maken transformeert Vitens op gecontroleerde wijze van een historisch drinkwaterbedrijf naar een Data Driven Drinkwaterbedrijf en zijn we klaar voor de toekomst!

Projectaanpak
Onderzoek uit laten voeren om te komen tot een ‘best-fit’ sensor (proven technology) per informatiebehoefte (bijv. druk, flow, verbruik, kwaliteit, etc.). Daarnaast tevens aandacht voor welk probleem er wordt opgelost met welke technologie.

Samenwerking met externe partners
Universiteiten en Hogescholen om een – goed bij Vitens  passende – student dit onderzoek uit te laten voeren.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Hester van het Loo is bereikbaar via Hester.vanhetLoo@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Kwartaal Kennisdeling Datascience

Data. Mogelijk denk je hierbij alleen aan wat cijfertjes, maar een groot deel van Vitens’ processen en werkzaamheden zijn op data gebaseerd én hierdoor verbeterd. Vanuit het Vitens Datascience team informeren we je graag over de belangrijke dataprojecten die er binnen...

Lees meer