Realtime monitoring van bron tot tap

9 januari 2018

Achtergrond van project
Data is de belangrijkste grondstof voor de digitale revolutie. Deze data komt beschikbaar door de beschikbaarheid van vele verschillende en betaalbare sensoren en eenvoudige communicatietechnologie. Deze informatiestroom creëert een volledig nieuw inzicht in de (realtime) status van onze processen, assets, klanten en omgeving door de inzet van geavanceerde analyse methodieken en AI.

Voor de ontwikkeling van deze realtime informatie is innovatie en onderzoek gedefinieerd, gericht op het onderstaande doel en de bijbehorende vragen. De vraagstukken en kosten die betrekking hebben op de implementatie van de antwoorden op deze vraagstukken zijn niet meegenomen in de onderstaande opsomming.

Onderzoeksvraag
Welke sensoren verschaffen de meest bruikbare data in de verschillende processen van bron tot tap?

 Projectdoelen

  • Realtime metingen geven een uitstekend inzicht over alle verschillende processtappen, dus van bron(bescherming) tot klant als mede de omgeving.
  • Door het uitvoeren van deze onderzoeken krijgt Vitens inzicht in actuele en toekomstige ontwikkelingen
  • Door het inzicht verkregen uit deze onderzoeken is Vitens beter in staat om prioriteiten te stellen en waar nodig focus aan te brengen
  • Door de juiste prioriteiten te stellen en focus aan te brengen is Vitens in staat de juiste stappen te maken in het kader van LTV Water Maken en Infrastructuur 2020
  • Door de juiste stappen te maken transformeert Vitens op gecontroleerde wijze van een historisch drinkwaterbedrijf naar een Data Driven Drinkwaterbedrijf en zijn we klaar voor de toekomst!

Projectaanpak
Onderzoek uit laten voeren om te komen tot een ‘best-fit’ sensor (proven technology) per informatiebehoefte (bijv. druk, flow, verbruik, kwaliteit, etc.). Daarnaast tevens aandacht voor welk probleem er wordt opgelost met welke technologie.

Samenwerking met externe partners
Universiteiten en Hogescholen om een – goed bij Vitens  passende – student dit onderzoek uit te laten voeren.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Hester van het Loo is bereikbaar via Hester.vanhetLoo@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer