Slimme afsluitersleutel

5 januari 2018

Achtergrond van project
In het Vitens leidingnet zitten circa 200.000 afsluiters waarvan een deel met grote regelmaat tijdelijk dicht (of juist open) wordt gedraaid. In de hectiek van de operatie kan het gebeuren dat de nieuwe status niet of niet correct wordt doorgegeven. Dit leidt er toe dat de status in het leidingeninformatiesysteem van een percentage van de afsluiter onjuist is, waardoor soms bij het sluiten van afsluiters wijken onbedoeld zonder water worden gezet.

Ook streeft Vitens naar een digitale tweeling van het leidingnet. Deze tweeling moet de werkelijkheid zo goed als mogelijk gaan simuleren, wat om een hoge datakwaliteit vraagt.

Resultaat 2019-2020
Een slimme afsluitersleutel die bij het draaien van een afsluiter onder meer de nieuwe status (bijna) real-time communiceert met het leidingeninformatiesysteem, zodat de status van alle afsluiters nagenoeg 100% betrouwbaar is.

Samenwerking met externe partners
De ontwikkeling van een slimme afsluitersleutel vindt plaats door de firma’s Imbema en 3S Antriebe, in nauwe samenwerking met de waterbedrijven PWN en Vitens.

Contact opnemen?

Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl

Gerelateerde artikelen

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Eeuwige Bron op NOVI-conferentie

Woensdag 31 maart 2021 was de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op deze conferentie kwamen betrokkenen rondom het zo goed mogelijk inrichten van Nederland bij elkaar. Vitens kreeg de kans om op deze conferentie met 2.500 aanwezigen te...

Lees meer
#Flexibele Winningen

#Flexibele Winningen

Bij Vitens werken we er dagelijks aan om blijvend drinkwater te kunnen garanderen. Het is van essentieel belang dat de winningen zowel voldoende, als goede kwaliteit drinkwater leveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Over het algemeen geldt dat de...

Lees meer
Bodem als Indicator

Bodem als Indicator

Achtergrond van project Het voorkomen van te hoge nitraatconcentraties in grondwater past in de uitdaging op zo efficient mogelijk om te gaan met voeding- en grondstoffen, en een goed werkend bodem- en ecosysteem. Monitoring en maatregelen worden nu specifiek ingezet...

Lees meer
Bezoek Anglian Water

Bezoek Anglian Water

Lucien de Kind is één van onze Specialist Onderhoud van de afdeling Netbeheer en Leveren. Afgelopen oktober is hij naar Anglian Water in Engeland geweest voor een kennisuitwisseling. Het doel van het bezoek was voor om van elkaar te leren hoe we omgaan met het beheren...

Lees meer